Veszprémi várak 7 pecsétes túrái

Veszprém megye várait ismerhetjük meg a Hétpecsétes vártúrák során. Három évünk van a játékban szereplő várakat felkeresni és pecsétet kérni az erre a célra árusított Hétpecsétes Vártúrák 1. Pecsétgyűjtős Kalauzba. Akinek ez sikerül, az élményen kívül még meglepetést is kap.

A játék során olyan csodaszép vidékeket kell bejárni, mint Csesznek, Csobánc, Nagyvázsony, Somló, Sümeg, Szigliget, Várpalota környéke. Mind a hét várat teljesítők részt vehetnek a cseszneki várjátékokon.

Csesznek vára a 82-es országút fölötti sziklaszirten magasodik, a XIII. században épült gótikus vár. A több mint 700 esztendős vár virágkora - Zsigmond királyunk uralkodásának idejére - a XV. századra tehető, mely időszakban a Várat birtokló Garai cHétpecsétes vártúrák ősztőlsalád, impozáns megjelenésű, gótikus lovagvárrá építette át az addig alacsony, belsőtornyos kis Várat. A Várban jelenleg is folynak állagmegőrzési és rekonstrukciós munkálatok, melyek a  látogathatóságot alapvetően nem befolyásolják! A vár egész évben, minden nap látogatható! 

TIPP! Via Ferráta Cseszneken
 

Csobánc várának romjai az egykor Budáról az Adriai-tenger partjára vezető útvonal felett magasodó hasonló nevű hegy fennsíkján találhatóak. A XIV-XVII. század közötti időszakban a Rátóti Gyulaffy család birtoka, egyben uradalmi központja volt. A Csobánc Váráért Alapítvány irányításával 2007. óta ismét régészeti kutatások, illetve állagmegóvási munkák zajlanak területén. A Vár egész évben, minden nap látogatható!
GPS koordináták: 46°52.43N, 17°30.36E

Nagyvázsony a Balaton-felvidék kisebb-nagyobb lankái között található község, melynek egyik domboldalában tör az égbolt felé a középkori vár, négyszintes lakótornyával. A jelenlegi állapot az 1995-ben kezdődött régészeti feltárás és felújítás eredménye. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően napjainkban is kedvelt úti cél.
GPS koordináták: 46° 59'06"N    17 41'45"E

Somló várát, mely a tatárjárás idején épült, egy 1352-es oklevél említi "castrum Somlo" néven. A kezdetben királyi vár birtokosai gyakran változtak. Volt a Garaiaké, a Rozgonyiaké, Kinizsi Pálé majd a Szapolyai családon keresztül Erdődy Bakócz Tamáshoz került. A régészeti és romkonzerválási munkákat az 1960-as, majd az 1990-es évektől végeztek. A helyreállítás ma is tart. A Vár egész évben, minden nap látogatható!
GPS koordináták: 47° 09'02"N   17 22'12"E

Sümeg vára sokszögű alaprajzával a tengerszinttől 270 m, környezetéből pedig 87 m magasra emelkedő mészkőhegyre épült. Magyarország egyik legnagyobb és legjobb állapotban megmaradt vára, melyet a törökök soha nem foglaltak el. A vár legrégebbi része a fellegvár, amelyben a tatárjárás után épült Öregtorony található. A várat a veszprémi püspökség építette évszázadokon keresztül. A XV. században épült a külső és belső várkaputorony, a várfalrendszer, az emeletes palota, gazdasági és lakóépület, és a kápolna. Fénykorát a XVI. században élte. A Vár egész évben minden nap nyitva van 9.00 órától sötétedésig (január-március között hétfőnként zárva).
GPS koordináták:  46° 58'56"N  17 16'57"E

Szigliget várát a Bencés Favus apát építtette 1260-62 között. Hamarosan királyi vár lett. A király a várbirtokot a Pok nembéli Mórichidaiakra bízta. 1445-től 1524-ig az Újlaki  család birtokában volt. Újlaki Lőrinc halála után, a várat a tóti Lengyel család szerezte meg. A Mohácsi csatavesztés után I. Ferdinánd Török Bálintnak adományozta. Buda eleste után Szigliget a végvári harcok színterévé vált. Szigliget és Fonyód várkapitánya 1547-től Magyar Bálint, a törökök és a magyarok által egyaránt tisztelt végvári vitéz lett. A várat az ellenség soha nem foglalta el. 1697-ben a vár tornyát villámcsapás érte és a puskapor robbanása szétvetette azt. Ezzel megszűnt a vár katonai jellege. A Vár egész évben, minden nap látogatható!
GPS koordináták: 46° 48'15"N   17 26'10"E

A várpalotai Thury-vár az egyik legépebben megmaradt középkori várunk. A XIV. században a település központjában épült lakótornyot Újlaky Miklós 1439 és 1445 között nagyméretű négy sarokbástyás várrá építi ki. A hagyomány szerint Palota és környéke Mátyás király legkedvesebb tartózkodási helye volt. Többször személyesen megfordult az Újlaky-féle várban és a vártól északra található Bátorkő néven fennmaradt bakonyi vadászkastélyban.
GPS koordináták: 47° 12'04"N   18 08'20"E